Ruth Asawa

Barnehage og småtrinn

Det er med stor glede og stolthet vi kan ønske barnehagegrupper og skoleklasser velkomne inn i kunstneren Ruth Asawas univers av underlige, overraskende og formfulle skulpturer.

I utstillingen Ruth Asawa: Citizen of the Universe, får elevene mulighet til å la seg omslutte av omgivelser og rom de aldri har opplevd før. Vi utforsker og leker oss på veien gjennom Asawas kunst, samtidig stopper vi opp på strategiske steder i utstillingen, for å la inntrykk synke inn, snakke om og reflektere over det vi ser og opplever. Ord som form, lys og skygge, materialbruk og transparens er begreper vi vil introdusere og forklare i møte med Asawas billed- og skulpturverden.

_________________________________________________________________________

A child can learn something about colour, about design, and about observing objects in nature. If you do that, you grow into a greater awareness of things around you. Art will make people better, more highly skilled in thinking and improving whatever business one goes into, or whatever occupation. It makes a person broader.
– Ruth Asawa

__________________________________________________________________________

Antall:
Maks. antall i en gruppe er 30 stk.

Varighet:
ca. 45 min.

Tidspunkt for undervisningstilbud:
Tirsdag – fredag mellom kl. 09:00 -14.30

Målgruppe:
Barnehage og småtrinnet på skolen

Tilgjengelighet:
Tilbudet er rullestolstilpasset, vær vennlig å si ifra på forhånd.

Bestillingsfrist:
Vi ber dere bestille senest 2 dager i forveien

Les gjerne mer om kunstneren og utstillingen i artiklene under.