acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Romantikken

Lær om landskapsmaleriets utvikling

Romantikken oppstår i Europa mot slutten av 1700-tallet som en reaksjon på opplysningstidens idealer og fokus på viten og fornuften. I romantikken var det den subjektive opplevelsen, følelsene og fantasien som var idealet. Landskap som motiv fikk en særlig popularitet i Europa på 1800-tallet og var et yndet motiv i romantikken. I Norge oppstod perioden på begynnelsen av 1800-tallet og varte til omtrent 1850.

OMVISNINGEN
Omvisningen er spesielt tilrettelagt for videregående skoler og læremålene i fagene norsk og kunst- og håndverk. I omvisningen fokuseres det rundt romantikken som periode og landskapsmaleriet som sjanger. Elevene vil få kjennskap til vår rike lokale og nasjonale kunstneriske arv gjennom kunstnere som Lars Hertervig, Hans Gude, I.C Dahl og Kitty Kielland. Med utgangspunkt i de aktuelle kunstnerne vil vi se på kjennetegn ved romantikken og nasjonalromantikken og sette perioden i sammenheng med de senere periodene naturalismen og nyromantikken

Omvisningen varer i 45-60 min.


Foto: Lise Norheim