Opplevelser av olje

Hvordan reflekterer billedkunsten opplevelser av å leve i en oljenasjon?

Olje og andre fossile brennstoff er selve premissleverandøren for dagens samfunn. De muliggjør hastigheten i kommunikasjon og i forflytningen av mennesker og varer. Oljen er til stede overalt i våre materielle omgivelser, i møbler og klær – men også i maten vi spiser og i legemidler. Den har ført til en enorm materiell velstand for noen, men også til store naturødeleggelser og politiske konflikter. Oljen er tett på kroppen og den former både individuelle erfaringer og identiteter.

Utstillingen Opplevelser av olje viser kunstverk av norske og internasjonale kunstnere som på ulike måter behandler erfaringer av å leve tett på oljen og dens ringvirkninger i samfunnet. Ved å rette et blikk mot de emosjonelle sidene ved oljesamfunnet og understreke gyldigheten i individuelle opplevelser og erfaringer vil elevene sammen med formidler bli kjent med de utstilte kunstnernes opplevelser av olje. Gjennom å reflektere og sammenligne klarer vi kanskje se likheter mellom oljeproduserende samfunn, samt tenke over våre egne opplevelser av olje.

Antall:
Maks. antall i en gruppe er 30 stk.

Varighet:
ca. 45 min.

Tidspunkt for undervisningstilbud:
Tirsdag – fredag mellom kl. 09:00 -14.30

Tilgjengelighet:
Tilbudet er rullestolstilpasset, vær vennlig å si ifra på forhånd.

Bestillingsfrist:
Vi ber dere bestille senest 2 dager i forveien.

Forhåndsregler ved besøk:
Er du syk eller litt pjusk, hold deg hjemme. Host i albuekroken, hold avstand på 2 meter til museumspedagog. Vask deg ofte på hendene, eller bruk håndsprit. Museet har håndsprit tilgjengelig og vi ønsker at dere benytter dere av vår håndsprit idet dere ankommer museet.