acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Fra balkongen

Et blikk på den regionale kunstscenen

I sommer inviterte vi kunstnere med tilknytning til vår region om å sende inn kunstverk som de ønsket å stille ut i en gruppeutstilling. Koronapandemien gjorde det umulig for kunstmuseet å gjennomføre planlagt utstillingsprogram, samtidig som bortfall av utstillinger og oppdrag gikk hardt ut over kunstnerne.

Utstillingens tittel, Fra balkongen, kan gi flere assosiasjoner. Vi tenker på tittelen som en metafor for den innsnevrede bevegelsesfriheten pandemien har påført oss, samtidig som den referer til en opplevelse publikum vil kunne ta del i når de besøker utstillingen.

Fra balkongen viser noe av den bredden og kvaliteten som finnes i kunstfeltet i vår region. Utstillingen ønsker å gi et bilde av den samtidige kunstneriske aktiviteten i regionen og har ikke et samlende tema. Her er kunstverk som undersøker kunstnerrollen, material- og mediespesifikke undersøkelser, humoristiske og poetiske verk, blikk på vår samtidskultur, arbeider som forholder seg til natur- og landskapsoppfatninger, verk som tematiserer vold og overgrep og som undersøker samfunnets og enkeltindividers sårbarhet i en tid med ekstreme påkjenninger.

Omvisningene for skoleklasser tilrettelegges etter trinn.


Antall:
Maks. antall i en gruppe er 30 stk.

Varighet:
ca. 45-60 min.

Tidspunkt for undervisningstilbud:
Tirsdag – fredag mellom kl. 09:00 -15.00

Tilgjengelighet:
Tilbudet er rullestolstilpasset, vær vennlig å si ifra på forhånd.

Bestillingsfrist:
Vi ber dere bestille senest 2 dager i forveien.

Evt. endringer eller avlysning fra museet:
Undervisningstilbudet vil kunne bli avlyst på kort varsel fra museet sin side, da det er strenge smittehensyn i disse tider. Føler en av pedagogene seg pjuske, vil vi avlyse tilbudet, det er derfor spesielt viktig at dere oppgir telefonnummeret til de/den voksne som følger elevene/barna, dette for å sikre god kommunikasjon med riktig kontaktperson.

Forhåndsregler ved besøk:
Er du syk eller litt pjusk, hold deg hjemme. Host i albuekroken, hold avstand på 2 meter til museumspedagog. Vask deg ofte på hendene, eller bruk håndsprit. Museet har håndsprit tilgjengelig og vi ønsker at dere benytter dere av vår håndsprit idet dere ankommer museet.