Å bygge en samling

Hvordan bygger museet en samling?

Et kunstmuseums oppgave er å samle, bevare, forske på og formidle kunst. Gjennom å bygge en samling skal museet både ta vare på fortiden og dokumentere samtiden. Stavanger kunstmuseums samling ble påbegynt allerede i 1865 og inneholder i dag rundt 3000 kunstverk.

I utstillingen Å bygge en samling viser vi et utvalg av kunstverkene som har kommet inn i samlingen i løpet av de siste fire årene. Sammen med en formidler vil elevene bli kjent med hvordan Stavanger kunstmuseum bygger samlingen, hva vi samler på og hvem vi samler for. Vi vil konsentrere oss om et utvalg av verkene utstilt.

Kunstnere i utstillingen:
Alberto Baraya, Andreas Eriksson, Ask Bjørlo, Aslaug Juliussen, Elin Melberg, Elisabeth Haarr, Else Leirvik, Else Marie Hagen, Erling Valtyrson, Gerd Tinglum, Ginko Adachi, Hasegawa Sadanobu, Herman Mbamba, Ingeborg Kvame, Inger Bruun, Ingrid, Toogood, Ito Nisaburo, Jacob Sømme, Jens Erland, John Josefsen, Jone Kvie, Kitty Kielland, Linda Lamignan, Maiken Stene, Marianne Heier, Natasja Askelund, Ogata Gekkō, Olaf Lange, Per Christian Brown, Snøfrid Hunsbeth Eiene, Sverre Bjørn-Nielsen, Sverre Bjertnæs, Thoralf Gjesdal, Torbjørn Rødland, Tsukioka Yoshitoshi, Urd J. Pedersen, Utagawa Kunisada, Utagawa Yoshiiku, Viktor Mutelekesha, Vilhelm Tveteraas, Øystein Dahlstrøm.

Antall: Maks 30 elever. Gruppen må være i samme kohort.
Varighet: ca. 45 min.
T
idspunkt for undervisningstilbud: Tirsdag – fredag mellom kl. 09:00 -14.30
Tilgjengelighet: Tilbudet er rullestolstilpasset, vær vennlig å si ifra på forhånd.
Bestillingsfrist: Vi ber dere bestille senest 2 dager i forveien.

Evt. endringer eller avlysning fra museet:
Undervisningstilbudet vil kunne bli avlyst på kort varsel fra museet sin side, da det er strenge smittehensyn i disse tider. Føler en av pedagogene seg pjuske, vil vi avlyse tilbudet, det er derfor spesielt viktig at dere oppgir telefonnummeret til de/den voksne som følger elevene/barna, dette for å sikre god kommunikasjon med riktig kontaktperson.

Forhåndsregler ved besøk:
Er du syk eller litt pjusk, hold deg hjemme. Host i albuekroken, hold avstand på 2 meter til museumspedagog. Vask deg ofte på hendene, eller bruk håndsprit. Museet har håndsprit tilgjengelig og vi ønsker at dere benytter dere av vår håndsprit idet dere ankommer museet.