acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Brukervilkår for foto og film

Når du deler foto og film med MUST inngås automatisk en bindende avtale med MUST.

Fotografier eller film som sendes inn må være fotografert av deg som innsender. Husk å oppgi navn.

Legg gjerne ved navn på personer og steder, om du vil at det skal kunne formidles videre av museet senere. For at vi skal kunne gjengi film/foto med andre personer på, må personene ha godkjent at du sender materialet til oss, i henhold til åndsverklovens § 45.

Innsendt materialet gir museet anledning til fri bruk videre; videreformidling, innsamling av materiale, forskning eller disponeres på annen måte som museet ønsker av hensyn til museets virksomhet.

Du kan i ettertid ta kontakt med museet og trekke materiale og tillatelser tilbake om det skulle være ønskelig, i henhold til de nye personvernreglene. Dette gjøres ved å kontakte museet på samme e-post som ved innsending eller via kontaktinfo på museets nettside.

Vi ønsker primært å få tilsendt foto/film som fritt kan brukes videre, men dersom du IKKE ønsker at det du sender inn skal kunne deles videre, skriver du det tydelig i henvendelsen og det vil bli respektert.

Materialet vil bli tatt vare på etter museumsetiske retningslinjer nedfelt i det internasjonale rådet for museer, ICOMs regelverk og i henhold til de nye personvernsreglene.

Fotografen har alltid opphavsrett til egen foto/film. Ved videre deling anvender museet Creative Commons lisensen CC BY-NC-ND 4.0, som skal hindre at materialet brukes kommersielt eller i bearbeidet form. Vi vil alltid kreditere når vi publiserer materiale med opphavsrett.
Les mer om lisensen her: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/no/legalcode -

For mer informasjon om ICOM: http://icom.museum/