MUSEETS SAMLINGER

Samlingene består av flere delsamlinger og inkluderer høydepunkter av norske og internasjonalt anerkjente kunstnere.

Stavanger kunstmuseums samling består av over 2600 kunstverk fra 1800-tallet og frem til i dag, med hovedvekt på norsk kunst. Samlingen er i stadig utvikling og arbeidet følger museets innsamlingspolitikk, som legger vekt på utvikling av enkelte sentrale kunstnerskap fra 1800-tallet. Museet kjøper samtidskunst som kan utvide og kompletter perspektiver i samlingene, men som også er relevant både i en regional og internasjonal sammenheng. Ut over egne innkjøp tar museet imot relevante langtidsdeponier.

Samlingen består av delsamlingene Den Faste Samling som strekker seg tilbake til etableringen av Stavanger kunstforening i 1865, Halfdan Hafstens samling, som ble testamentert til Stavanger Faste Galleri i 1984 og Jan Groth og Steingrim Laursens samling, som har vokst frem siden 1998. Ut over disse delsamlingene inneholder museets samling noen hovedmomenter, som bla Lars Hertervigs verk på lerret og papir, Kitty Kiellands landskapsmalerier og Frida Hansens store vevtepper.

Foto: Olaf Lange, Urvasi. Terje Tveit / AmS