SKULPTURPARKEN

Flere av skulpturene i den faste samlingen er plassert ute i Mosvannsparken.

Stavanger_kunstmuseum_bilde_kart-skulptur

1. Antony Gormley (f. 1950): Broken Column, 1999, sandblåst stål
Gave fra Christian Bjelland, Ådne Kverneland og Stavanger kommune

Antony Gormleys Broken Column (Brutt søyle) er museets mest omfattende skulptur. Verket består av 23 identiske rustne stålskulpturer, som er plassert ute og inne, på offentlige og private steder, på typiske kunststeder og i dagligdagse miljøer. De 1,95 meter høye skulpturene er basert på en avstøpning av kunstnerens egen kropp. De er forbundet til hverandre etter himmelretning og høyde over havet. Skulpturen på Fisketorget, som ser ut av Vågen, 8 grader mot vest fra nord, bestemmer retningen til de andre skulpturene. Tanken er at alle skulpturene ser mot havet. Skulpturene står på bestemte koter slik at de til sammen danner en tenkt søyle. Øverst på søylen er skulpturen inne i Stavanger kunstmuseum. Den står i et eget hvitt gallerirom, som ligger 41,41 meter over havet. Den neste skulpturen befinner seg i Mosvannsparken på Eiganessiden, og den står på en kroppshøyde lavere, det vil si 39,46 meter over havet. Med intervaller på 1,95 meter over havet fortsetter plasseringen ned mot sentrum og til den aller siste skulpturen, som står med sine 1,23 meter under normal vannstand på et skjær utenfor Natvigs Minde. Broken Column skiller seg fra tradisjonelle statuer av berømte menn. Jernmennene står på bakken, som tause vitner, på samme nivå som menneskene i byen.
Se kart over Broken Column.
Les mer på Gormleys egen nettside.

2. Aase Texmon Rygh (1925 - 2019), Møbius stående, 1995, bronse
Gave fra Stavanger kunstmuseums venneforening

Ved museets hovedinngang står bronseskulpturen Møbius stående,1995 av Aase Texmon Rygh. Texmon Rygh har en unik posisjon i norsk kunsthistorie, og betegnes ofte som modernismens «Grand Old Lady» i norsk skulptur. I en alder av 27 år var hun den første til å introdusere abstrakt skulptur for den norske offentligheten. Sett under ett viser hennes produksjon en bemerkelsesverdig stringens. Gjennom karrieren har hun jobbet mot et stadig mer universelt abstrakt formspråk – mot skulpturer tuftet på matematiske prinsipper løsrevet fra tid og sted.

3. Bård Breivik (1948 - 2016), Skara Brae, 1998, stein
Gave fra Stavanger kunstmuseums venneforening

Ved trelunden står skulpturgruppen Skara Brae, 1998, formet i stein av Bård Breivik Skara Brae referer til et kjent arkeologisk funnsted på Orknøyene, på vestsiden av Mainland. Ved å knytte skulpturen til et samfunn som eksisterte for 3000 år siden, inviterer kunstneren til dannelsen av mystiske assosiasjoner. Med sin plassering i Stavanger og en tittel knyttet til Orknøyene, markerer skulpturen også en kulturell forbindelse over Nordsjøbassenget.

4. Magnus Vigrestad (1887-1957), Barbarkvinnen, 2004, bronseGave fra Frederik Hansen og Stavanger kunstmuseums venneforening

I Mostunhagen finner man Barbarkvinnen, Magnus Vigrestads (1887-1957) viktigste arbeid. Originalen ble laget i 1914 og antatt på Høstutstillingen samme år. I 1965 donerte kunstnerens familie en gipsmodell til Stavanger kunstmuseum (den gang: 'Stavanger Faste Galleri'). Avstøpningen som står i Mosvannsparken ble gjort i regi av billedhuggeren Hugo Wathne (1932 - 2017).

5. Jan Groth (f.1938) Stele for Stavanger, 2009, bronse
Gave fra Stavanger kommune

Ved siden av publikumsumsbygget til museets nabo Naturvernforbundet, står Jan Groths (f.1938) første frittstående monumentalskulptur, Stele for Stavanger, som ble bestilt av Stavanger by i forbindelse med kunstnerens 70-årsdag. Skulpturen er ni meter høy, laget til stedet der den står i parken.