LARS HERTERVIG

Landets største samling av verk av Hertervig finner du her!

Landets største og viktigst samling av Lars Hertervigs (1830—1902) kunstverk finnes på Stavanger kunstmuseum. Hertervig er en av Norges betydeligste kunstnere og den mest originale bidragsyteren til norsk romantisk landskapsmaleri. 

I 1850-årenes landskaper fra Sunnhordland og Ryfylke, fremstår Hertervig som en utpreget representant for Düsseldorf-skolen i norsk kunsthistorie. Som følge av psykisk sykdom, ble Hertervig i 1858 umyndiggjort, og han mistet økonomisk støtte og kontakt med kunstmiljøet. Han fortsatte likevel å male. I 1865-67 hadde han økonomi til å male større lerreter i olje. Resultatet ble en rekke kontemplative landskapsskildringer med urskog, fjorder og kritthvite godværsskyer på en klar blåfarget himmelhvelving. 

Gjennom hele kunstnerskapet arbeidet Hertervig med akvarell og gouache på papir. I starten var arbeidene ment som studier, men fra 1867—1902 bestod produksjonen utelukkende av papirarbeider. Hertervig malte landskaper badet i lys på tobakkspapir og på selvlaget papir av tapet, avis og innpakningspapir. I enkelte verk arbeidet han for at skjøtene i papirunderlaget skulle bli del av landskapskomposisjonen. Måten han koblet papirets materialitet til fargene på, savner sidestykke i norsk kunsthistorie.

Foto:  Lars Hertervig, Gamle Furutrær, 1865. Dag Myrestrand / Bitmap