FRIDA HANSEN

Billedvevteppene av Frida Hansen er et høydepunkt i den faste samlingen.

I 2016 etablerte vi et eget Frida Hansen-rom i museet hvor vi viser til sammen åtte arbeider. Fire av disse er deponert av SR-bank og fire er kjøpt inn i etterkant av Frida Hansen-utstillingen i 2015.

Frida Hansen (1855-1931) var en av våre fremste vevkunstnere med en betydelig internasjonal karriere. Hun ble født inn i en rik Stavangerfamilie og fikk som ung tegne- og maleundervisning av kunstnere som Kitty Kielland, Elisabeth Sinding og Johan J. Bennetter. I etterkant av familiens omfattende konkurs i 1883 begynte hun å veve. Hun lærte seg gammel oppstadvevteknikk og dro rundt på Jæren og i Ryfylke for å lære seg plantefarging av garn. Interessen for veving var knyttet til revitaliseringen av den norske vevtradisjonen og Hansen var som mange i sin tid sterkt inspirert av eldre norske vevarbeider. Etter hvert lot hun seg influere av kunstneriske impulser fra Europa og i dag regnes hun som en av Norges mest sentrale art nouveau-kunstnere. 

Teppene som er utstilt i museets eget Frida Hansen-rom, inngår i Stavanger kunstmuseums samling enten i form av deponier eller innkjøp. Arbeidene spenner over en stor del av hennes karriere, med det imponerende Semper Vadentes fra 1905 som et absolutt høydepunkt. Teppene har vært gjenstand for omfattende konservering og rens ved Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland.

Foto:  Frida Hansen, Semper Vadentes, 1905. Terje Tveit / AmS