DEN FASTE SAMLING

Inneholder verk fra 1800-tallet og frem til i dag, med hovedvekt på norsk kunst.

Et tyngdepunkt er landets største Lars Hertervig-samling, som består av over 70 malerier. Andre sentrale kunstnere er Frida Hansen, Kitty Kielland og Olaf Lange. Samlingen inneholder et stort utvalg av Jan Groths arbeider på papir, samt norsk og internasjonal samtidskunst innenfor et bredt spekter av visuelle uttrykk - maleri, skulptur, foto, video og installasjon.

Foto:
Kitty Kielland, Efter Solnedgang, 1886. Terje Tveit / AmS