Arrangement

Søndagsomvisning

Ruth Asawa: Citizen of the Universe

11. des. 2022 KL. 14:00 - 15:00

Få mer ut av kunstopplevelsen!
Velkommen til søndagsomvisning i utstillingen Ruth Asawa: Citizen of the Universe. Omvisningen blir holdt av en av museets kunstformidlere, er åpen for alle og inkludert i din inngangsbillett.

Om utstillingen
Ruth Asawa: Citizen of the Universe er den første europeiske museumsutstillingen av amerikanske Ruth Asawas (1926–2013) arbeider noensinne. Utstillingen fokuserer på verk produsert i perioden 1945 til 1980 og gir publikum en sjelden mulighet til å bli kjent med en av modernismens viktigste fornyere av skulptursjangeren.

Asawa er mest kjent for sine metalltrådskulpturer som henger fra taket og danner installasjoner i rommet. De siste årene har oppmerksomheten rundt Asawas kunst vært økende, særlig i USA. Likevel hører hun til blant de underkjente kvinnelige modernistene, som først nå er i ferd med å tre fram. I utstillingen vises Asawas unike metalltrådskulpturer samtidig som fokus rettes mot hennes alternative innstilling til kunst, liv og kreativ tenkning. Asawa så verdien av å eksponer barn for kreative fag i skolen lenge før det var vanlig. Hun vektla nærheten mellom kunsten og livet og viet store deler av sin karriere til å arbeide med undervisning. I utstillingen vil dette tydeliggjøres gjennom prosjekter som The Milk Carton Sculptures hvor barn oppmuntres til å leke med materialer for å utdype deres forståelse av abstrakt matematisk tenking.