Utstilling

Liv Bugge

Goliat, Draugen & Maria

12. nov. 2021 - 18. apr. 2022

Verket Goliat, Draugen & Maria består av tre ulike skulpturer som er plassert på offentlige steder i Stavanger. Skulpturene er støpt i blåleire eller betong med hjelp av 3D-printede støpeformer. De er kopier av havbunnens topografi (batymetrien) i oljefeltene Goliat (2016–) i Barentshavet, Draugen (1993–) og Maria (2017–), begge to på Haltenbanken i Norskehavet. Disse tre er de eneste oljefeltene på norsk sokkel som kunstneren har funnet offentlig tilgjengelige geodata på. Liv Bugge har stilt spørsmålet «Hvor er selve berøringspunktet med det fossile annet enn i raffinerte produkter?». I Norge, i likhet med i andre oljenasjoner, preger det fossile nasjonale fortellinger, språket, politikken og økonomien. I dette kunstverket ønsker kunstneren å framprovosere en relasjon til oljen som materie. I filmene blir betrakteren vitne til en gruppe menneskers fysiske erfaring med «oljens vesen» gjennom møtet med råolje.

Skulpturene leses av med en smarttelefon eller nettbrett for å få tilgang til et audiovisuelt verk. Appen Goliat, Draugen & Maria (gratis nedlastning), bruker utvidet virkelighet (augmented reality), en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data. Det er nødvendig med nettilgang og hodetelefoner for å oppleve verket.

Verket er et bestillingsverk for Volt i Bergen og er produsert i samarbeid med Stavanger kunstmuseum.

Opplevelser av olje i byen er støttet av KORO.

Foto: Liv Bugge, Goliat, Draugen & Maria, 2021. Filmstill. Courtesy of the artist. Foto: Marte Vold.