Arrangement

Magasinlansering

Gilka QTLY #8 av Geir Egil Bergjord

02. sep. 2021 KL. 18:00 - 19:00

I samarbeid med litteraturfestivalen Jorddøgn inviterer vi til lansering av Geir Egil Bergjords magasin Gilka QTLY #8 Agrikultur. Lanseringen vil ta form av en samtale mellom Geir Egil Bergjord, Peter Strassegger og Gudmund Edland fra Jorddøgn. Avdelingsdirektør ved Stavanger kunstmuseum, Hanne Beate Ueland, vil være ordstyrer.

Geir Egil Bergjord om Gilka QTLY #8 Agrikultur
:

Utsnitt av ulike driftsbygningar med linjer og flater skapt av påbygg og endringar i bygningsmassen, fotografert frå subjektiv vinkel med omkringliggande element som t.d. vegetasjon synleg i bildeflatene. Fordelt på oppslag gjennom magasinet, underbygger rekkjefølgja formale kvalitetar – som om bygningane er basert på ein gjennomgåande felles «konstruktivistisk» idé.

Gilka QTLY vart lansert i september 2018. Den overordna tematikken for magasinet er bruk av fotografi og bildekultur. Kvar utgåve har ein eigen innfallsvinkel eller eit gjennomgripande tema. Intensjonen med prosjektet er å opne opp for diskusjon rundt fotografiet som medium, samt utfordre formatet for formidling av kunst.

Gilka QTLY #8 er inspirert av landevegskøyring i Rogaland. Utgåva er delfinansiert av Kulturrådet, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Norsk Fotografisk Fond. Magasinet er trykka i Stavanger av Gunnarshaug trykkeri AS og blir lansert i samarbeid med Stavanger kunstmuseum og litteraturfestivalen Jorddøgn. Av eit opplag på 500 blir 300 eksemplar distribuert til Narvesen i Noreg og til Pressbyrån i Sverige.

Format: 210 x 278 mm.

Sideantal: 64.

Utsalgspris: kr 100. Salgsperiode i Narvesen og Pressbyrån fra 9. september til 2. desember 2021.

Gilka QTLY #8 Agrikultur nr. 1© Geir Egil Bergjord / BONO 2021