acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg
Utstilling

FRIDA HANSEN

En internasjonal art nouveau-kunstner fra Stavanger

01. nov. 2019 - 01. mars 2020

Frida Hansen (1855-1931) var en av våre fremste tekstilkunstnere med en betydelig internasjonal karriere. Hun ble født inn i en rik Stavangerfamilie og fikk som ung tegne- og maleundervisning av kunstnere som Kitty Kielland, Elisabeth Sinding og Johan J. Bennetter. I etterkant av familiens konkurs i 1883 begynte hun å veve. Hun lærte seg gammel oppstadvevteknikk og dro rundt på Jæren og i Ryfylke for å lære seg plantefarging av garn. Interessen for veving var knyttet til revitaliseringen av den norske vevtradisjonen og Hansen var som mange i sin tid sterkt inspirert av eldre norske åklær. Etter hvert lot hun seg influere av kunstneriske impulser fra Europa og i dag regnes hun som en av Norges mest sentrale art nouveau-kunstnere.

Teppene som er utstilt i dette rommet inngår i Stavanger kunstmuseums samling, enten i form av deponier eller innkjøp. Arbeidene spenner over en stor del av hennes karriere med det imponerende Danaideres Kar (1914) som ett av høydepunktene. Til dette teppet valgte Frida Hansen et klassisk motiv basert på gresk mytologi, et motiv med lange tradisjoner i kunsthistorien. Vevd inn i teppet er ordene Poena Danaidum, som henviser til den straff Danaos’ døtre ble satt til etter å ha drept sine kommende ektemenn. Den evige vannbæringen til et bunnløst kar er et sentralt motiv i kunsthistorien, kanskje mest kjent er den britiske maleren John William Waterhouse sine versjoner (1903 og 1906) som Frida Hansen antagelig har sett. Valget av dette motivet i 1914 kan også tolkes som en kommentar til tidens utfordrende økonomiske situasjon ved inngangen til 1. verdenskrig. Et av Hansens viktige tilskudd til den internasjonale vevkunsten var den spesielle transparente teknikken hun utviklet. I dette rommet ser vi flere gode eksempler på transparenter. Dette var tepper som ble vevd for å henge i folks hjem, gjerne som romdelere eller portierer. Den gjennomskinnelige effekten ble oppnådd ved å bruke en renning i tvunnet ullgarn som gjorde at man kunne etterlate åpne partier i veven. En av transparentene har tittelen Havfruer, et motiv vi også ser i billedteppet Havfruer som tænder månen. Slike mytiske kvinneskikkelser som utgjør en tenkt forbindelse mellom menneske og natur var et kjært motiv i art nouveau-perioden. For øvrig er det blomstene som kan sies å dominere Hansens vevkunst. Hun var selv en aktiv gartner som ung og gjengir en rekke identifiserbare arter i sine tepper.

Frida Hansens Semper Vadentes er utlånt til Pris Eugens Waldemarsudde i Stockholm i forbindelse med en utstilling med den britiske kunstneren Edward Burne-Jones. Teppet kan oppleves i Stockholm fra 14. september 2019 til 20. januar 2020. Utstillingen skal videre til KODE, kunstmuseer og komponisthjem i Bergen, og Semper Vadentes kan sees i Bergen fra 15. februar til 31. mai 2020. Sommeren 2020 vil teppet være tilbake i Stavanger kunstmuseum.