acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Kunst og olje

Konferanse og utstilling

Stavanger kunstmuseum har, i samarbeid med kurator og professor i kuratorpraksis Anne Szefer Karlsen, startet arbeidet med et forskningsprosjekt som undersøker skjæringspunktet mellom olje og kunst.

Stavanger defineres som Norges «oljehovedstad» og byen har vært tett knyttet til industriens etablering i Norge, dens vekst og skiftende konjunkturer. Stavanger kunstmuseum er, på grunn av museets beliggenhet, i kontakt med «oljå» både direkte og indirekte. Det er derfor relevant for oss å starte en samtale om erfaringer fra oljenasjoner slik de reflekteres i billedkunsten. Hvordan reflekterer billedkunsten opplevelser av å leve i en oljenasjon? Hvorfor finnes det så få kunstverk i kunstmuseenes samlinger som avbilder oljeindustrien eller tematiserer hvordan denne næringen direkte og indirekte påvirker vårt samfunn?

I forbindelse med dette forskningsprosjektet ønsker vi å invitere interesserte til å delta i prosessen fram mot en utstilling i Stavanger kunstmuseum høsten 2021. Forskningsprosjektet skal undersøke de politiske, sosiale, miljømessige og økonomiske konsekvensene sett gjennom kunstneres øyne. Undersøkelsene har som hovedmål å se på hvordan den kritiske situasjonen oljeindustrien befinner seg i påvirker mennesker på et personlig og samfunnsmessig plan. Vi spør oss hvordan billedkunsten reflekterer en industri som har påvirket verden så dramatisk, og hvordan kunstnere reflekterer sine erfaringer fra samfunn som befinner seg tett på oljeindustrien.

Ved å lage en internasjonal utstilling med et bredt offentlig program, og bidra til å utvikle kunstnerisk og annen forskning, ønsker Stavanger kunstmuseum å være en bidragsyter i samfunnsdebatten.

Som en del av prosjektet arrangerer vi en internasjonal digital konferanse 22.-24. november 2020. Se her for mer informasjon og påmelding.