Jan Groth har gått bort

Kunstneren Jan Groth er død

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om Jan Groths bortgang onsdag 2. mars. Groth var en av Skandinavias ledende kunstnere i sin generasjon. Med sitt konsekvente kunstnerskap, en omfattende produksjon og utstillingsvirksomhet, samt sitt store hjerte og engasjement for andre kunstnere, har han satt dype avtrykk i norsk og internasjonalt kunstliv.

Jan Groth er kjent for sine store gobeliner, tegninger, skulpturer og veggtegninger som alle handler om fremstillingen av en distinkt tegnet strek. Han lærte seg gobelinteknikk, men vevde sine tepper i nært samarbeid med sin tidligere kone Benedikte Groth. Arbeidet med å overføre streken til veven var en møysommelig prosess som understreker en insisterende kunstnerisk bearbeidelse; et pågående arbeid for å forenkle og tydeliggjøre. Etter hvert ble streken også fremstilt som skulptur og senere som veggtegninger. Som kunstner har han vært tro mot sitt årelange prosjekt, noe som mange kunstnerkollegaer har beundret ham for.

Jan Groth har gjennom mange år hatt et nært forhold til kunstmuseet i sin fødeby Stavanger, en relasjon som i første omgang medførte en større donasjon av egne arbeider og opprettelsen av et eget Jan Groth-arkiv ved museet i 1995. Tre år etter opprettelsen av arkivet ble Jan Groths samling etablert, noe som hang sammen med et ønske om å bidra til å styrke kunstmuseets samling. I dag er denne samlingens internasjonale profil et vesentlig bidrag til kunstmuseets samling.

I den senere tid har kunstmuseet, i nært samarbeid med Groth selv, jobbet med en stor utstilling av kunstnerens egne arbeider som skal åpne 6. mai. Det er med sorg vi må erkjenne at Groth ikke får sett ferdigstillingen av dette arbeidet. Hans skarpe blikk og engasjerte innsats vil bli savnet.

De ansatte ved Stavanger kunstmuseum er i sorg over Jan Groths bortgang. Han var en stor kunstner, men også en omtenksom venn som alltid ønsket kunstmuseet det beste. Han etterlater seg et stort tomrom, men vi vil fortsette å formidle hans enestående kunstnerskap og hans betydelige kunstsamling. Takk Jan Groth!

Hanne Beate Ueland, avdelingsdirektør ved Stavanger kunstmuseum

Vibece Salthe, konservator

Siri Aavitsland, administrerende direktør i Museum Stavanger

Minneordet sto på trykk i Stavanger Aftenblad lørdag 2. mars.