acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Jone Kvie

Skulpturens mulighetsrom

I likhet med mange andre satt Jone Kvie i 1986 klistra foran fjernsynet for å se på oppskytningen av den amerikanske romfergen Challenger. For den da femten år gamle Kvie gjorde det sterke inntrykk å se eksplosjonen av Challenger i atmosfæren over USA. Denne hendelsen inspirerte til Kvies skulptur Launch fra 2006. Utført i patinert bronse henger skulturen fra taket i museets kuppel. Launch er dermed det første elevene møter idet de ankommer museet.

OM UTSTILLINGEN
Jone Kvie (f. 1971) har viet sitt kunstnerskap til utforskningen av skulpturens muligheter og begrensninger. Han tar ofte utgangspunkt fenomener i samfunn og vitenskap som befinner seg i randsonene av vår fatteevne. Og gjennom skulpturens og materialenes egenskaper tilfører han nye lag av mening, nye mulighetsrom.

I utstillingen Her, her vises arbeider fra 2001 frem til i dag. I tidlige arbeid er det en tydelig inspirasjon fra romfart og astronomi. I nyere skulpturer forholder Kvie seg til oversette steder i våre nære omgivelser.

OMVISNINGEN
Sammen med de yngste målgruppene vil vi undre oss over skulpturenes uvanlige former og overflater; har vi sett noe lignende tidligere? I skogen? I drømmer? På stranden? Sammen med museets kunstformidler lar vi fantasien løpe løpsk i Kvies underlige landskap.

For de eldre elevene vil det være naturlig å gripe tak i Kvies fascinasjon for temaer som det uhåndgripelige universet, Hubble-teleskopet, DNA-manipulasjon og menneskeskapte objekter som har mistet funksjon. Gjennom dialog og diskusjon vil vi kunne nærme oss innholdet i Kvies mange skulpturer. Er Kvies fascinasjoner aktuelle i dag? Hva fascinerer dagens ungdommer? I møte med skulpturen Launch vil det være nærliggende å stille spørsmålet om hvor langt er mennesker villige til å gå for å erobre «land» og oppnå ny kunnskap? Og hvorfor er den kunnskapen så viktig?

Omvisningen varer i 45-60 min

HENDELSER OG FENOMEN SOM HAR INSPIRERT JONE KVIEFoto: J. W. Draper, London Stereoscopic Company/Getty ImagesTil venstre, månen. Foto: J. W. Draper, London Stereoscopic Company/Getty Images

Til høyre, Challenger sekunder etter eksplosjonen. Foto: Encyclopedia BritannicaDNA-og-Hubble.jpg#asset:10193Til venstre, DNA-modell. Foto: Indigo Intruments, 2018
Til høyre, Stjernetåke lokalisert i Carina Nebula – 7500 lysår unna jorden.
Foto: NASA/ESA, og M. Livio og The Hubble 20th Anniversary TeamMajor Malfunction: Revisiting Challenger. The New York Times