acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

ROMANTIKKEN

Lars Hertervig og August Cappelen

Romantikken oppstår i Europa mot slutten av 1700-tallet som en reaksjon på opplysningstidens idealer og fokus på viten og fornuften. I romantikken var det den subjektive opplevelsen, følelsene og fantasien som var idealet. Landskap som motiv fikk en særlig popularitet i Europa på 1800-tallet og var et yndet motiv i romantikken. I Norge oppstod perioden på begynnelsen av 1800-tallet og varte til omtrent 1850.

Med utgangspunkt i utstillingen INN I SKOGEN, UT I LYSET – August Cappelen og Lars Hertervig tilbyr vi denne vinteren omvisninger som tematiserer Romantikken som periode i norsk maleri.

Lars Hertervig (1830 – 1902) og August Cappelen (1827 – 1852) var begge elever ved Düsseldorfskolen på omtrent samme tid og er to av de fremste representantene innen det romantiske landskapsmaleriet i Norge. Mens Hertervig er mest kjent for sine naturgjengivelser fra tysværområdet og rogalandskysten, skildrer Cappelen i hovedsak landskapspartier fra nedre telemarkområdet. Selv om østlands- og vestlandsnaturen oppfører seg og fremstår ulikt både på lerretet og i virkeligheten, finnes flere berøringspunkter i deres gjengivelser. Av fellesnevnere kan melankoli, besjeling av naturelementer, naturens forgjengelighet og valg av koloritt, nevnes.


Omvisningen varer i 45-60 min
Utstillingen er montert i små rom dermed er maks antall elever pr. omvisning 15 stk.


FOTO: Lars Hertervig, Borgøya, 1867. Bitmap