Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Candice Breitz: Love Story

Hvilke historier lytter vi til?

Velkommen til omvisning i Candice Breitz video-installasjon «Love Story»

OM UTSTILLINGEN
Verket Love Story fra 2016 vokste frem i kjølvannet av «flyktningkrisen» som slo inn over Europa i 2015, og er basert på historiene til seks personer som av ulike grunner har blitt tvunget til å flykte fra sine hjemland. De seks personene Breitz intervjuet høsten 2015 er Sarah Ezzat Mardini, som flyttet fra krigsherjede Syria; Jose Maria João, en tidligere barnesoldat fra Angola; Mamy Maloba Langa, en overlevende fra Den demokratiske republikken Kongo; Dr. Shabeena Francis Saveri, en transseksuell aktivist fra India; Prof. Luis Ernesto Nava Molero, en politisk dissident fra Venezuela og Farah Abdi Mohamed, en idealistisk ung ateist fra Somalia.

Deres historier fortelles to ganger i utstillingen. I første del av installasjonen møter du en gjenfortalt versjon med fragmenter fra de ulike historiene fortalt av Hollywood-skuespillerne Julianne Moore og Alec Baldwin. I installasjonens andre del får du historiene fortalt i sin helhet av Mardini, João, Langa, Saveri, Molero og Mohamed. I verket utforsker Breitz hvordan og under hvilke forhold empati blir produsert. Hvilke historier velger vi å lytte til, og hva fanger vår oppmerksomhet? I tillegg problematiserer verket idéen om, og forholdet mellom «oss» og «de andre».

TILBUD OM OMVISNING 
Omvisningen består av tre deler hvorav det først er en kort og generell introduksjon av verket og kunstneren. Deretter får elevene selv oppleve verket og de kan da bevege seg mellom de to delene utstillingen består av. I siste del av omvisningen skal elevene være delaktige og reflektere over kunsten ut fra sitt eget perspektiv. Dette gjøres gjennom diskusjon både gruppevis og i plenum sammen med kunstformidler og lærer. Omvisningen varer i 60 min. 

Omvisningen er særlig relevant for elever i ungdomsskole og videregående skole og kan knyttes til den generelle delen av læreplanen. Omvisningen kan også knyttes til aktuelle læremål i norsk, samfunnsfag og kunst- og håndverk.


Foto: Die Arge Lola. Courtesy: Goodman Gallery, Kaufmann Repetto + KOW