must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

Modernismen i kunst

Om modernistiske og postmodernistiske tendenser

Modernisme er et paraplybegrep som beskriver en rekke retninger og stilarter innen kunst, arkitektur, litteratur og musikk fra slutten av 1800-tallet og utover 1900-tallet. Med de store samfunnsendringene i Europa og USA rundt århundreskifte skjer det i modernismen et brudd med all tradisjon. Som en reaksjon på realismen og naturalismens formspråk ønsker kunstnerne å skape kunst som bedre kan reflektere det moderne samfunn.

OMVISNINGEN
Omvisningen er spesielt tilrettelagt for videregående skoler og læremålene i fagene norsk og kunst- og håndverk. I omvisningen blir det fokus på modernisme som overordnet begrep, med utgangspunkt i verk fra museets samlinger. Elevene vil få innblikk i modernistiske ismer som ekspresjonisme, kubisme, abstrakt ekspresjonisme og minimalisme. I tillegg vil de i omvisningen få kjennskap til postmodernismen gjennom eksempler fra konseptkunst og videokunst.

Omvisning varer i 45-60 min. 


Foto: Lise Norheim