Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Maria Nepomuceno

Sanselige installasjoner og skulpturer

Velkommen inn i den brasilianske kunstneren Maria Nepomucenos fargerike og sanselige installasjoner i utstillingen Afetosyntesis!

Med dagligdagse materialer som perler og tau, tvinner, fletter og syr Maria Nepomuceno
(f. 1976) store organiske skulpturer som minner om former fra naturen eller fra menneskekroppen. Kunstneren står i en tradisjon innen søramerikansk kunst, der sammensmeltingen av modernismens abstrakte formspråk med eldre tiders kunst og håndverkstradisjoner står sentralt. Nepomuceno er særlig interessert i håndverkstradisjonene til urfolkene i Brasil, der felles skapende prosesser utfordrer vår vestlige forestilling om kunstneren og kunstverkets opphav.

Utstillingstittelen Afetosynteisis er satt sammen av det portugisiske ordet afeto, som betyr hengivenhet, og syntesis, som betyr at et mangfold forenes i en helhet eller enhet. Dette kan tolkes som en humanistisk grunnholdning som får økt aktualitet i lys av dagens globale politiske landskap. 

TILBUD OM OMVISNING
Omvisningens form og innhold tilpasses den aktuelle målgruppen. Stikkord er sanselighet i form av sterke farger, myke materialer og lyder. Utstillingen åpner også delvis opp for berøring og deltakelse. 

I omvisninger for barnehager legger vi særskilt vekt på det sanselige aspektet. Vi går på oppdagelsesferd i utstillingen og fantaserer og fabulerer med utgangspunkt i kunstverkenes former. Hvordan oppleves de ulike fargene og formere, og hvilke assosiasjoner vekkes? Hva med lydene som finnes i utstillingen? Hva forteller de?

For elever i grunnskole knyttes formidlingen tett opptil læringsmålene i fagene kunst og håndverk, norsk og samfunnsfag. Ta kontakt så tilrettelegger vi omvisningen etter gruppens ønsker og behov. 

Omvisningen varer i 45-60 min.