Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Lærerseminar

Høstens undervisningstilbud

Vi har gleden av å ønske ansatte i grunnskole og videregående skole velkomne til høstens lærerseminar. Stavanger kunstmuseum arrangerer kunstfaglig seminar i starten av hvert semester. Hensikten med seminarene er å skape en plattform hvor museet og skolene kan møtes for å utveksle kunnskap og erfaringer, med målsetting om å skape gode opplevelses- og læringssituasjoner for elevene. 

Denne gang setter vi fokus på utstillingen med verk av Olaf Lange (1875 - 1965), hans fantastiske fargeraderinger fra tiden før første verdenskrig, tendenser og strømninger i hans samtid, samt flere av hans samtidige kollegaer, slik som Edvard Munch, Max Klinger og Käthe Kollwitz. 

Utstillingen åpner 2. november 2018 og vi ser virkelig frem til å ta med elever inn i denne sanselige og svært vakre verdenen, der jugendstil/art nouveau og dens rike ornamentikk og symbolikkbruk kan oppleves. 

Foto: Terje Tveit.  Olaf Lange, Urvasi, udatert.