acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

KOMMER!

Utstillingen "I skyene"

I mars 2020 har vi gleden av å åpne en utstilling som belyser skyer i kunsten fra ulike perspektiver: vitenskapelige, poetiske, utopiske, eksperimenterende, økologiske og teknologiske. I utstillingen vil 1800-tallets landskapsmalere bli vist sammen med vår tids kunst. Romantikkens skystudier vitner både om en økt vitenskapelig interesse for meteorologi og for en følelsesmessig tilnærming til fenomenet skyer. Tanken er at denne tidlige, banebrytende skykunsten skal møte samtidskunstneres tilnærminger til tematikken, enten det dreier seg om et økologisk engasjement eller nye former for skymetaforer som f.eks. nettskyer og cloud computing. Utstillingen vil også reflektere over hva skyer er og kan være. Hvordan forstå dem som atmosfæriske fenomen, metaforer, prosesser, strukturer, abstraksjoner og objekter? Hvordan kan skyer manifestere drømmer, myter, ideer, trusler og muligheter?

Mer informasjon om formidlingstilbudet kommer utover våren.