acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

KOMMER!

Utstillingen "I skyene"

I mars 2020 har vi gleden av å åpne en utstilling som belyser skyer i kunsten fra ulike perspektiver: vitenskapelige, poetiske, utopiske, eksperimenterende, økologiske og teknologiske. I utstillingen vil 1800-tallets landskapsmalere bli vist sammen med vår tids kunst. Romantikkens skystudier vitner både om en økt vitenskapelig interesse for meteorologi og for en følelsesmessig tilnærming til fenomenet skyer. Tanken er at denne tidlige, banebrytende skykunsten skal møte samtidskunstneres tilnærminger til tematikken, enten det dreier seg om et økologisk engasjement eller nye former for skymetaforer som f.eks. nettskyer og cloud computing. Utstillingen vil også reflektere over hva skyer er og kan være. Hvordan forstå dem som atmosfæriske fenomen, metaforer, prosesser, strukturer, abstraksjoner og objekter? Hvordan kan skyer manifestere drømmer, myter, ideer, trusler og muligheter?

Aerocene er ett av prosjektene som representerer samtidskunsten i utstillingen. Prosjektet ble initiert av kunstneren Tomás Saraceno og er et interdisiplinært kunstnerisk prosjekt som ønsker å foreslå en ny æra! Gjennom kunstnerisk og forskningsbasert utforskning av miljøspørsmål har Aerocene en visjon om å kunne leve et bensin- og utslippsfritt liv i atmosfæren. I 2015 i ørkenen i New Mexico realiserer Aerocene den første menneskelige flygningen i en solcelledrevet luftballong uten noe utslipp av karbon.

Mer informasjon om formidlingstilbudet kommer utover våren.