must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

intro

Museumsbesøk for norskopplæringen

Ta norskopplæringen ut av klasserommet med vårt nye formidlingsprogram Intro. Tilbudet er rettet mot elever i innføringsklasser ved Læringssenter, mottaksskoler i videregående skole og norsk-introklasser ved universitetet. Intro tilbys ved åtte av våre museer, i og rundt sentrumskjernen i Stavanger.

Intro er en introduksjon til en ny by, et nytt språk og til våre museer. Formidlingsprogrammet er tilpasset elever som følger læreplan i Grunnleggende norsk for språklige minoriteter og tar opp krav til grunnleggende ferdigheter og kompetansemål herfra. Intro fungerer som et supplement til den ordinære klasseromsundervisningen. Gjennom programmet utvikler elevene sin språkkompetanse samtidig som de får en mulighet til å bli bedre kjent med byen og regionen.

Nyankomne elever på nivå 1 i norskopplæringen får tilbud om et opplegg der selve språklæringen står i sentrum. Økt begrepsforståelse og ordforråd danner grunnlaget for denne formidlingen. Elever som er på nivå 2 og 3 får tilbud om museumsbesøk som ligger tettere opp mot våre ordinære formidlingstilbud, der innholdet er tilpasset klassens språklige ferdigheter. 

På Stavanger kunstmuseum fokuserer vi på ord og begreper tilknyttet temaet landskap. Med utgangspunkt i landskapsmalerier fra 1800-tallet, av blant andre Lars Hertervig og Hans Gude, samtaler vi om kunst, natur, værforhold, årstider, mennesker og dyr.

Last gjerne ned ordlisten til i kolonnen til høyre, og forbered klassen på ord og begreper som de kommer til å møte i omvisningen. Etter besøket får elevene en gratis familiebillett som gjelder på alle våre museer i løpet av en dag. 

Her kan du lese om alle Museum Stavangers intro-program.

Foto: Anne Lise Norheim