acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Inn i skogen, ut i lyset

Lars Hertervig og August Cappelen

Vi ønsker elever i grunnskolen og de eldste barna i barnehagen hjertelig velkomne inn i Lars Hertervig og August Cappelens magiske landskapsmalerier. Vi beveger oss fra dypt inne i lukkede skogsmotiver gjengitt i mørke bruntoner og ut til sjøkanten der himmel og hav farges av pasteller.

Lars Hertervig (1830 – 1902) og August Cappelen (1827 – 1852) var begge elever ved Düsseldorfskolen på omtrent samme tid og er to av de fremste representantene innen det romantiske landskapsmaleriet i Norge. Mens Hertervig er mest kjent for sine naturgjengivelser fra tysværområdet og rogalandskysten, skildrer Cappelen i hovedsak landskapspartier fra nedre telemarksområdet. Selv om østlands- og vestlandsnaturen oppfører seg og fremstår ulikt både på lerretet og i virkeligheten, finnes flere berøringspunkter i deres gjengivelser. Av fellesnevnere kan melankoli, besjeling av naturelementer, naturens forgjengelighet og valg av koloritt, nevnes.


Vi tilbyr tilpasset omvisning for de ulike målgruppene.

Utstillingen er montert i små rom dermed er maks antall elever/barn pr. omvisning 15 stk.

Omvisningen varer i 45-60 min.FOTO: Lars Hertervig, Borgøya, 1867. Bitmap