Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Fri luft

Kitty L. Kielland

Vi gleder oss til å kunne ta imot dere i den innholdsrike og spennende utstillingen Fri luft - Kitty L. Kielland, som retter oppmerksomheten mot kunstneren og samfunnsdebattanten Kitty L. Kielland.

OMVISNING
Omvisningens form og innhold tilpasses den aktuelle målgruppen. For elever i grunnskole knyttes formidlingen tett opptil læringsmålene i fagene kunst og håndverk, norsk og samfunnsfag. Ta kontakt så tilrettelegger vi omvisningen etter gruppens ønsker og behov.

Mer informasjon om undervisningstilbudet kommer i løpet av våren 2017.