Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Kitty L. Kielland

Friluftsmaleriet og ytringsfrihet

Kitty L. Kielland (1843-1914) var en pioner. Hun var først ute med å bringe inn Jæren som motiv i landskapskunsten, og hun var en av de første norske kunstnerne som malte i friluft. Kielland var også tidlig ute med å male nyromantiske stemningsmalerier. Hun beveget seg inn på mennenes arena da hun spesialiserte seg på landskapet som motiv. Hun utforsket forblåste landskap på Jæren, skoger i Nord-Frankrike, stille tjern på Østlandet og norske høyfjell. Kielland var en aktiv samfunnsdebattant som skrev om kunst, moral og kvinnesak både skjønnlitterært, i artikler og avisinnlegg. Utstillingens tittel Fri Luft viser både til friluftsmaleriet og til ytringsfrihet – til en fri luft å debattere i.

OMVISNINGEN
Utstillingen Fri Luft - Kitty L. Kielland tar opp flere temaer som norsk kunsthistorie, kvinnekamp, økologi og teknologi. Som en av medstifterne av Norsk kvinnesaksforening i 1884 hadde Kielland flere meninger om likestilling som var forutgående for egen tid, for eksempel at begge kjønn har ansvar for deltakelse i hjemmet og i arbeidslivet. Hennes torvmyrmotiver er også høyst aktuelle i dagens klimadebatt hvor forskere stadig trekker frem torvmyrenes sentrale rolle i økosystemet.

Utstillingen viser bredden og utviklingen i Kiellands kunstnerskap og viser også verk av andre kunstnere som hun var inspirert av eller arbeidet tett med, blant andre Lars Hertervig, Hans Gude, Harriet Backer og Eilif Peterssen. Elevene vil få kjennskap til norsk kunsthistorie og periodene romantikken, realismen og nyromantikken.

Omvisningens form og innhold tilpasses den aktuelle målgruppen. For elever i grunnskole knyttes formidlingen tett opptil læringsmålene i fagene kunst og håndverk, norsk og samfunnsfag. Ta kontakt så tilrettelegger vi omvisningen etter gruppens ønsker og behov.