must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1
Utstilling

Inn i skogen, ut i lyset

August Cappelen og Lars Hertervig

01. nov. 2019 - 01. mars 2020

Da Lars Hertervig i 1852 kom til Düsseldorf for å bli Hans Gudes privatelev, var August Cappelen allerede rammet av kreft. 8. juli 1852 døde han, bare 25 år gammel. Cappelen hadde vært i en rivende kunstnerisk utvikling bare et par måneder tidligere, og han var å regne blant de mest lovende kunstnere i Düsseldorf. Cappelen og Hertervig kjente ikke hverandre, men Hertervig har trolig latt seg inspirere av Cappelens kunst.

Fellestrekkene hos de to kunstnerne er mange: Forvridde furutrær, urskog, steinblokker, som regel folketomme landskaper og kontraster mellom mørke og lys, mellom døende og livgivende natur. Begge ble utdannet under nasjonalromantikkens storhetstid, men både Cappelen og Hertervig foretrakk det lokale fremfor det nasjonale. Med inspirasjon fra tysk senromantikk, malte Cappelen skogsmotiver fra Telemark. Hertervig hentet sine motiver fra Sunnhordland og Tysvær. Kunsten til Cappelen og Hertervig har en melankolsk grunnstemning, og det er denne stemningen utstillingen Inn i skogen, ut i lyset: August Cappelen og Lars Hertervig ønsker å formidle.