Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg
Utstilling

Tid og Tendens

Samling Halvdan Hafsten

Åtte kunstnerne fra den norske mellomkrigsgenerasjonen er representert i Samling Halvdan Hafsten: 

Arne Ekeland, Reidar Aulie, Harald Dal, Kai Fjell, Erling Enger, Ragnar Kraugerud, Alexander Schultz og Thorbjørn Lie-Jørgensen.

Gjennom fem temaer portretteres perioden de aktuelle kunstnerne levde og virket i. Europeiske strømninger, som fransk kubisme, surrealisme og tysk ekspresjonisme, påvirket bruken av formale virkemidler hos norske kunstnere i mellomkrigstiden, samtidig som landskapsmaleriet fortsatte å holde sin sterke posisjon i norsk kunsthistorie. Samtidens hendelser knyttet til blant annet krig, klasseskiller, og kristne dogmer preget de norske kunstnerne og flere anså det som sin oppgave å bistå i arbeidet med å skape sosial endring. Til tross for 1930-årenes harde tilværelse kommer likevel en gryende optimisme til syne i noen av verkene, gjennom et ekspansivt og dynamisk formspråk. 

Samlingen ble testamentert til museet av kunstsamler Halvdan Hafsten i 1984 og består av tilsammen 208 malerier, tegninger og akvareller.

Foto:  Kai Fjell, Mor og barn, 1944. Terje Tveit / AmS