Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

NN-A NN-A NN-A

Ny Norsk Abstraksjon

Å lage en utstilling om ‘ny norsk abstraksjon’ kan oppleves paradoksalt og vågalt. På den ene siden er begrepet ‘abstrakt kunst’ knyttet til utviklingen av en ikke-referensiell kunstform som utviklet seg fra tidlig 1900-tall, kulminerte i 1960-tallets Minimalisme, for så å bli kommentert og vridd på av Neo-geo-kunstnerne på 1980-tallet. I vid forstand kan det å abstrahere referere til all kunstnerisk virksomhet. Det å fremstille en versjon av virkeligheten på et lerret vil alltid innebære en form for abstraksjon. I en enda videre forstand kan man si at det å fremstille noe abstrakt kan relateres til menneskets visualisering av det som ikke synes, av guddommer og det åndelige, og slik kan man si at abstraksjon har vært en del av vår visuelle kultur tilbake til de eldste kjente kulturer. 

I løpet av de siste årene har man sett en stadig sterkere interesse for abstrakte uttrykk blant dagens unge kunstnere. Den abstrakte kunstens århundrelange historie har blitt tilført ny kraft av kunstnere som gjennom sine egne kunstneriske erfaringer har bearbeidet premissene fra modernismens abstrakte kunst, men også bevegelser som minimalisme, konseptuell kunst, Fluxus og Land Art. Dette har gitt dem nye verktøy å forholde seg til i sin egen tilnærming til det abstrakte. 

Utstillingen setter fokus på den unge generasjonen av norske kunstnere som arbeider med et nytt abstrakt uttrykk. Disse kunstnerne har tydelige forbindelser til den modernistiske arven, men deres verk er ikke født av de samme intensjonene. Derimot er de klart forankret i sin egen tid når det gjelder eksperimenter med materialer og teknikker, og konseptuelle premisser og referanser. 

Utstillingen NN-A NN-A NN-A viser konturene av en generasjon unge norske kunstnere som med sine kunstneriske uttrykk representerer et nytt kapittel i fortellingen om abstraksjonens historie. 

Tittelen NN-A NN-A NN-A er en abstrakt forkortelse av Ny Norsk Abstraksjon, lik konkret poesi, ment å formidle den lekne musikaliteten som i høy grad er tonen i utstillingen. NN-A NN-A NN-A har tidligere vært vist på Astrup Fearnley Museet i Oslo og er kuratert av Gunnar B. Kvaran, Therese Möllenhoff og Hanne Beate Ueland.  

Kunstnere: Ann Iren Buan, Petter Buhagen, Marie Buskov, Ida Ekblad, Ivan Galuzin, Mona Orstad Hansen, Tiril Hasselknippe, Johanne Hestvold, Marianne Hurum, Marte Johnslien, Henrik Olai Kaarstein, Mari Kolbeinson, Camilla Løw, Anders Sletvold Moe, Magnhild Øen Nordahl, Sandra Vaka Olsen, Aurora Passero, Olve Sande, Fredrik Værslev og Emma Ilija Wyller.

Visuell utforming: Zak Group