must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1
Arrangement

Å fortelle verden

Foredrag med Ingvil Hellstrand

22. feb. 2018 KL. 18:00 - 19:00

I forbindelse med utstillingen Dark Side of the Moon - Nathalie Djurberg og Hans Berg inviterer vi til foredraget

Å FORTELLE VERDEN: OM MAKT, EVENTYR OG VIRKELIGHETER
Hvordan skaper feministiske eventyr og spekulativ fiksjon alternative verdener? Hva kan slike historier fortelle oss om etablerte virkelighetsforståelser? Dette foredraget tar utgangspunkt i at produksjon av kunnskap om verden er en form for fortellings-praksiser, og at det dermed spiller en rolle hvem som forteller, hva som formidles og for hvem. 

INGVIL HELLSTRAND er førsteamanuensis og undervisningsleder i Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun har undervist i kjønnsforskning og visuell kultur siden 2008. Hellstrand har en MA i Feminist Cultural Theory and Practice fra Lancaster University, UK, og en PhD i kultur og samfunn fra UiS. Hennes forskningsinteresser er science fiction, posthumanisme, bioetikk, vitenskapsteori, og feministisk teori. Hun er en av grunnleggerne bak den internasjonale kunst – og forskningsplattformen The Monster Network.