must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1
Arrangement

Lærerseminar

Velkommen til høstens lærerseminar

10. sep. 2019 KL. 14:00 - 16:00

Stavanger kunstmuseum ønsker alle lærere i grunnskole og videregående skole velkommen til kunstfaglig seminar. Vi kan denne høsten friste med to temporære utstillinger som begge åpner den 1. november; Inn i skogen, ut lyset – August Cappelen og Lars Hertervig og den retrospektive utstillingen Jone Kvie som viser et bredt utvalg verk av den norske skulptøren.

Lars Hertervig (1830 – 1902) og August Cappelen (1827 – 1852) var begge elever ved Düsseldorfskolen på omtrent samme tid og er to av de fremste representantene innen det romantiske landskapsmaleriet i Norge. Mens Hertervig er mest kjent for sine naturgjengivelser fra tysværområdet og rogalandskysten, skildrer Cappelen i hovedsak landskapspartier fra nedre telemarkområdet. Selv om østlands- og vestlandsnaturen oppfører seg og fremstår ulikt både på lerretet og i virkeligheten, finnes flere berøringspunkter i deres gjengivelser. Av fellesnevnere kan melankoli, besjeling av naturelementer, naturens forgjengelighet og valg av koloritt, nevnes. Kurator for utstillingen Inger M.L Gudmundson vil holde foredrag om kunstnerne og perioden for oss.

Vi vil også presentere Kvie-utstillingen og høstens formidlingstilbud, samt gi innspill på hvordan utstillingene kan aktiveres i forhold til skoleundervisning. Avslutningsvis vil museumspedagog Katharina Ueland holde en kort omvisning i utstillingen FLORA – mellom planter og mennesker som vises på museet frem til 13. oktober.

Stavanger kunstmuseum arrangerer lærerseminar i starten av hvert semester. Hensikten med seminarene er å skape en plattform hvor museet og skolene kan møtes for å utveksle kunnskap og erfaringer, med målsetning om å skape gode opplevelses- og læringssituasjoner for elevene.

Foto: Lars Hertervig, Gamle furutrær, 1865. Bitmap