Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg
Utstilling

FRIDA HANSEN

Se vår fine Frida Hansen-samling

25. jan. 2018 - 31. des. 2018

I 2016 etablerte vi et eget Frida Hansen-rom i museet hvor vi viser til sammen åtte arbeider. Fire av disse er deponert av SR-bank og fire er kjøpt inn i etterkant av Frida Hansen-utstillingen i 2015.

Ask Bjørlo har laget et helt nytt verk spesielt tilpasset Frida Hansen-rommet. Verket, som har tittelen Havfruens hatt, er direkte inspirert av motivene i Frida Hansens tekstilarbeider. Bjørlo har også latt seg inspirere av Frida Hansens bruk av plantefarger. Han har dyrket egne planter og farget tekstilene selv. 

Frida Hansen (1855-1931) var en av våre fremste vevkunstnere med en betydelig internasjonal karriere. Hun ble født inn i en rik Stavangerfamilie og fikk som ung tegne- og maleundervisning av kunstnere som Kitty Kielland, Elisabeth Sinding og Johan J. Bennetter. I etterkant av familiens omfattende konkurs i 1883 begynte hun å veve. Hun lærte seg gammel oppstadvevteknikk og dro rundt på Jæren og i Ryfylke for å lære seg plantefarging av garn. Interessen for veving var knyttet til revitaliseringen av den norske vevtradisjonen og Hansen var som mange i sin tid sterkt inspirert av eldre norske vevarbeider. Etter hvert lot hun seg influere av kunstneriske impulser fra Europa og i dag regnes hun som en av Norges mest sentrale art nouveau-kunstnere. 

Teppene som er utstilt i museets eget Frida Hansen-rom, inngår i Stavanger kunstmuseums samling enten i form av deponier eller innkjøp. Arbeidene spenner over en stor del av hennes karriere, med det imponerende Semper Vadentes fra 1905 som et absolutt høydepunkt. Teppene har vært gjenstand for omfattende konservering og rens ved Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland.