must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

I skyene - forskningsworkshop

Stavanger kunstmuseum og UiS samlet forskere og kunstner til seminar. Resultatet blir bok, som lanseres 20. mars 2020.

In the Clouds workshop 

Stavanger kunstmuseum har i samarbeid med The Greenhouse ved Universitetet i Stavanger arrangert en workshop om skyer i kunst og vitenskap. I løpet av tre intense dager med fullpakket program bidro forskere og kunstnere fra Nord-Amerika og Europa med ulike perspektiver på skyer: meteorologiske skyer, menneskeskapte skyer og nettskyer.

Workshopen vil munne ut i en publikasjon, som vil lanseres sammen med kunstutstillingen «I skyene», som åpner på Stavanger kunstmuseum 20. mars 2020. Denne utstillingen vil ta opp i seg flere av temaene fra workshopen og vil inneholde norsk og internasjonal kunst fra 1800-tallet til i dag.

Tusen takk til alle deltakerne, og en spesiell takk til våre samarbeidspartnere professor Dolly Jørgensen og professor Finn Arne Jørgensen fra The Greenhouse, Universitetet i Stavanger.

Program

Deltakere:

Hannah Zindel, Leuphana University Lüneburg

Marte Aas, Independent artist, Norway

Yngve Nilsen, Western Norway University of Applied Science

Berndnaut Smilde, Independent artist, Netherlands

Marie-Theres Fojuth, Museum Stavanger

Matt Parker, University of Arts London

Jim Fleming, Colby College

Alix Hui, Mississippi State University

Cathrine Kramer, CoClimate Art Collective

Henriette Simson, University of Arts London

Eric Dean Rasmussen, University of Stavanger

Veronika Kratz, Carelton University

Joni Palmer, University of New Mexico

Vladimir Jankovic, University of Manchester

Marie-Luce Nadal, PSL Reserch University Paris

Anna Roos, Independent Artist, Norway

Rachel Douglas-Jones, IT University of Copenhagen

Asta Vonderau, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Chunming Rong, University of Stavanger

Robert Willim, Lund University

Aleksandra Brylska, University of Warsaw

Colin Ross, Oxford University

Forrest Clingerman, Ohio Nothern University

Sasha Engelmann, Aerocene & Royal Holloway University of London

Gavin Pretor-Pinney, The Cloud Appreciation Society

Inger M. L. Gudmundson, Stavanger Art Museum

Dolly Jørgensen, The Greenhouse, University of Stavanger