must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

Gir plantene en stemme

- Vi trenger plantene, men plantene trenger ikke oss, forteller Vibece Salthe som er kurator for den kommende store utstillingen " Flora" som åpner i mai.

Det er noe å tenke på i forbindelse med Stavanger kunstmuseum sin utstilling som åpner 15. mai. Møtet mellom planter og mennesker er temaet for utstillingen.

Utstillingen ved Mosvatnet vil ha flere innfallsvinkler til temaet planter og mennesker.

Utstillingen gå gjennom ulike tema, hovedsaklig med utgangspunkt i samtidskunsten, og ser på kunstneres bruk av planter og blomster i kunsten. Utstillingen vil fokusere på hvordan blomster blir avbildet og tematisert, samt hvordan spørsmål knyttet til emner som botanikk, kjønn, makt, orden og harmoni avspeiles. Blant annet vil publikum møte en gigantisk bjørnekjeks på åtte meter i utstillingslokalet.


Botanikk

- Det dreier seg mye mot botanikk, hvordan vi ser på plantene, hvor kommer de fra, hvordan forholder vi oss til dem. Det synes jeg er interessant, og hvordan man verdsetter de ulike plantene. Hvordan ser vi på naturen da med utgangspunkt i plantene? sier Salthe.

Det blir planter og blomster i alle fasonger, kunstige blomster i kunstmuseet og et kunstverk med inversive planter fra Mosvatnet utenfor museet. Ugresset har mange funksjoner. Det vil også utstillingen få frem.

Gerd-Tinglum-Vanessa-Bell-1879–1961-MariskoCyperipedium-calceoulus-sjelden.jpg#asset:8102Fra serien "Usynliggjorte, utryddete og truede arter," 1991 av Gerd Tinglum.


Kolonisering

Botanikken oppsto i antikken, for å kartlegge alle planter og der man videre kunne gjøre seg nytte av disse. Fra 1600-tallet og enda mer på 1700 og 1800-tallet utviklet botanikken seg i takt med koloniseringen.

- Botanikken var en del av koloniseringen. Helt klart. Bare rundt Mosvatnet har vi flere vekster som ikke hører hjemme her. Disse er i dag med på å true artsmangfoldet.

En av kunstnerne som kommer, Alberto Baraya, skal utforske både området og andre steder i byen for planter. Han skal lage et herbarium av det han finner.

Første boken om botanikk i Norden ble utgitt i 1648. En av de andre bøkene som kom ut inneholder kartlagte planter fra Utstein kloster. Dermed blir det også naturlig med et seminar på Utstein kloster om planter i løpet av sommeren. Her kommer blant annet Peter Wagner, ekspert på Flora Danica.

Det er stort for kunstmuseet å få professor Katherine Willis på selve åpningen av utstillingen. Hun er professor i biodiversitet ved universitet i Oxford.

Hva er håpet og ønsket du har med denne utstillingen?

- Håpet å vekke interessen for planter, også gjennom kunsten. Kunsten synliggjør plantene på en annen måte.

Blant de deltakende kunstnerne er Gerd Tinglum, Camilla Berner, Joscelyn Gardner, Ingela Ihrman, Alberto Baraya, Kristin Tårnesvik & Espen Sommer Eide, Danh Vo, Marit Victoria Wulff Andreassen, Iiu Susiraja, Roland Persson, Kalle Hamm & Band of Weeds.