must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

Flora i kunst og kulturhistorie

Seminar på Utstein Kloster

I anledning kunstutstillingen 'FLORA - mellom planter og mennesker' arrangerer Stavanger kunstmuseum og Utstein Kloster et felles seminar som tematiserer flora i kunst og kulturhistorie. Seminaret avholdes på Utstein Kloster førstkommende fredag, 7.juni kl. 09 -15.

Seminaret kan friste med spennende foredragsholdere, blant annet danske Peter Wagner, lektor emeritus fra Det Kongelige Bibliotek i København. Han er en av verdens fremste eksperter på historien om Flora Danica, et bokverk med håndkolorerte kobberstikk av Danmark-Norges viltvoksende flora, påbegynt i 1761. Wagner har skrevet en rekke fagartikler om Flora Danica i danske, norske og internasjonale fagtidskrift. Fra Storbritannia deltar Jim Endersby, professor i vitenskapshistorie ved University of Sussex, England. Han har skrevet en rekke bøker, deriblant Imperial Nature: Joseph Hooker and the Practices of Victorian Science (2008) og Orchid: A cultural history (2016). Han var også involvert i BBC-produksjonen From Roots to Riches (2014). Fra vårt lokalmiljø kommer Anne-Cathrine Scheen, ansatt i Stavanger kommune. Hun har en doktorgrad i botanikk og har det vitenskapelige ansvaret for plantesamlingen i Stavanger botaniske hage. Hun har også det faglige ansvaret for Rogalandsherbariet ved Arkeologisk museum.

I tillegg til spennende foredrag, gis deltakerne en introduksjon til klostergårdens historie og får overvære åpningen av klosterutstillingen 'Flora Danica'.