acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Call for papers

Konferanse: Experiences of Oil

23.-24. november 2020
Stavanger kunstmuseum

ÅPEN UTLYSNING ETTER INNLEGG – FRIST 1. MAI 2020

I denne konferansen spør vi: Hvordan reflekterer billedkunsten opplevelser av å leve i en oljenasjon? Hvorfor finnes det så få kunstverk i kunstmuseenes samlinger som avbilder oljeindustrien eller tematiserer hvordan denne næringen direkte og indirekte påvirker vårt samfunn? På hvilke måter formes vår individuelle og kollektive identitet av å leve i en oljenasjon? Er det mulig å tenke naboskap på en annen måte enn den geografiske, ved å drøfte oljenasjoners delte erfaringer?

Målet med konferansen er å åpne opp diskusjonen om de sosiale, kulturelle og emosjonelle sidene ved oljeutvinning og føre sammen fagmiljøer og enkeltpersoner i en kollektivt utforskende samtale. Kan vi ved å se til land som vanligvis ikke sammenlignes få nye perspektiver på opplevelser og erfaringer av å leve i en oljenasjon? Hvilke likheter finnes det mellom Norge og Angola, Canada, Iran, Saudi-Arabia, Venezuela eller Qatar? Hvordan kan en slik sammenligning skje, dersom en ikke legger antall fat olje produsert til grunn?

Det er ønskelig med presentasjoner som undersøker de sosiale, politiske, miljømessige og økonomiske konsekvensene av olje sett gjennom kunstneres øyne, eller ved å fortolke visuelle ressurser (slik som arkiver og utstillinger) og andre kulturelle uttrykk. Vi spør oss hvordan opplevelser av en industri som har påvirket verden så dramatisk spores i kunsten, og hvordan kunstnere reflekterer sine erfaringer fra samfunn som befinner seg tett på oljeindustrien.

I dette prosjektet ønsker vi å etablere kunstneriske naboskap mellom oljenasjoner gjennom kuratoriske virkemidler. Konferansen er en del av den bredt anlagte undersøkelsen som vil danne grunnlaget for arbeidet med en utstilling på Stavanger kunstmuseum høsten 2021. Utvalgte bidrag til seminaret vil kunne videreutvikles og publiseres i en «reader», og kunstneriske bidrag vil bli vurdert for utstillingen eller sideprogrammet.

Invitasjonen går hovedsakelig til kunstnere, kuratorer, kunsthistorikere og dem som har en sterk interesse for den visuelle kunsten fra andre fagfelt og som ønsker å legge sine tanker fram i forelesnings- og bildeformat.

Formatene det blir lagt til rette for er:

· kunstneriske presentasjoner som kan falle inn under «performance lecture»-formatet
· tradisjonelle presentasjonsformater (med eller uten bilder/video/lyd-illustrasjoner)
· videoopptak med påfølgende live samtale via internett

Send inn arbeidstittel, et sammendrag av hva du ønsker å presentere (maks 400 ord) og bio (maks 200 ord) til experiences.of.oil@museumstavanger.no innen 1. mai 2020. Svar vil foreligge senest 20. juni 2020.

Seminaret vil bli holdt på engelsk. Bidrag som velges til publikasjon eller presentasjon under utstillingen kan være på skandinavisk eller engelsk.

Lunsj og konferansemiddag er gratis. Flesteparten av deltakerne vil selv måtte betale for reise og opphold. Begrensede midler er tilgjengelig for kunstnere og akademikere i ulønnede arbeidsforhold. Nevn hvis dette er forhold vi skal ta hensyn til.

Konferansen vil bli streamet og gjort tilgjengelig i museets og universitetets kanaler på internett. Ved å sende inn forslag til presentasjon godkjenner du at ditt bidrag kan deles digitalt under og etter seminaret.

Konferansen er et samarbeid mellom Stavanger kunstmuseum og Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen.

Stavanger kunstmuseum er en del av Museum Stavanger (MUST) og viser norsk og internasjonal kunst fra 1800-tallet og frem til i dag. Museet bedriver kunsthistorisk forskning og formidling og har gjennom flere utstillinger og publikasjoner bidratt til nylesningen av betydelige kunstnere som Frida Hansen, Kitty Kielland og Olaf Lange.

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå fundert på høyt anerkjent kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Fakultetet har rundt 600 studenter og 130 ansatte. KMD tilbyr Norges eneste masterprogram i kuratorpraksis.

Ved å lage en internasjonal utstilling med et bredt offentlig program, ønsker Stavanger kunstmuseum og KMD å bidra til viktig kunstnerisk utviklingsarbeid og kunsthistorisk forskning, og være en bidragsyter i samfunnsdebatten.